exclusive-fitness-background-image

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών (“Όροι”) είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “EXCLUSIVE FITNESS PHILADELPHIA Ο.Ε.” (“EXCLUSIVE FITNESS PHILADELPHIA”, “εμάς” ή “εμείς”), που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, επί της οδού Πατριάρχου Κων/νου, αρ. 12, με Α.Φ.Μ. 801280496 | Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 153414703000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας exclusivecrossfit@gmail.com, (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενη η “Εταιρεία”) σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο www.exclusivefitness.gr.

Μέσω της ιστοσελίδας μας (www.exclusivefitness.gr), η Eταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου (on line) α) εγγραφής σας, ως μέλους στο γυμναστήριο με την επωνυμία «EXCLUSIVE FITNESS PHILADELPHIA », β) αγοράς νέας συνδρομής και γ) κράτησης θέσης σε πρόγραμμα εκγύμνασης.

Η μέσω διαδικτύου (on line) αγορά των άνω υπηρεσιών, όπως εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα μας www.exclusivefitness.gr, καθώς και η πληρωμή του τιμήματος μέσω πιστωτικής κάρτας, διέπεται από τους παρόντες όρους και συμφωνίες και ειδικότερα:

Ι. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α) ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις διαθέσιμες συνδρομές του γυμναστηρίου μας, οι οποίες διακρίνονται σε α) μεμονωμένη προπόνηση, β) μηνιαία συνδρομή και γ) τριμηνιαία συνδρομή. Επιλέγοντας το πεδίο “ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ” στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να δείτε διεξοδικά τι περιλαμβάνει η κάθε συνδρομή, όπως π.χ. χρονική διάρκεια συνδρομής και δυνατότητα παγώματος.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η έναρξη της εκτέλεσης της συμβάσεως είναι δυνατή με την πλήρωση των παρόντων όρων και την ολοκλήρωση της online ή δια φυσικής παρουσίας αγοράς συνδρομής. Οι ανωτέρω υπηρεσίες εκγύμνασης θα παρέχονται αποκλειστικά στο χώρο του γυμναστηρίου, μέσα στο αναγραφόμενο ωράριο λειτουργίας και στις ώρες που προβλέπονται τα εκάστοτε προγράμματα (π.χ. wod, open gym). Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, αναιτιολόγητα και άνευ προειδοποιήσεως, να τροποποιεί τους παρόντες όρους, ωράριο λειτουργίας, καθώς και το ημερήσιο πρόγραμμα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης των ανωτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την οποιανδήποτε μεταβολή μέσα από την σελίδα του ιστοτόπου της www.exclusivefitness.gr. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικώς σε εσάς προσωπικά και όχι σε τρίτο πρόσωπο.

Κατά την χρησιμοποίηση του χώρου του γυμναστηρίου οφείλετε να σέβεστε τον κανονισμό λειτουργίας του γυμναστηρίου, να χρησιμοποιείται με προσοχή όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό εκγύμνασης (π.χ. eco bike, kettlebell), να επιστρέφετε τον εξοπλισμό στα σημεία από τα οποία τον παραλάβατε και να συμπεριφέρεστε κοσμίως και ευπρεπώς.

Υποχρεούστε, επίσης, να γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία και τους προπονητές τυχόν ιατρικά προβλήματα ή ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζετε καθώς και να προσκομίσετε τις ιατρικές εξετάσεις και βεβαιώσεις που θα σας ζητηθούν, κατά την πρώτη επίσκεψή σας, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση απόκρυψης προβλημάτων υγείας ή ιατρικών συστάσεων/ προειδοποιήσεων περί μερικής ή ολικής απαγορεύσεως της χρήσης γυμναστηρίου.

ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέχονται με κάθε συνδρομή αναγράφεται αναλυτικά δίπλα στην συνδρομή που θα επιλέξετε. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης στην περίπτωση της διαδικτυακής πληρωμής, την προμήθεια της τράπεζας «ALPHA BANK», όπως ισχύει κάθε φορά, η οποία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της πληρωμής του τιμήματος, μέσω πιστωτικής κάρτας, υπό τους κατωτέρω όρους.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή του τιμήματος ως δίκαιου, εύλογου και ανάλογου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τις τιμές και τα πακέτα των συνδρομών. Η Εταιρεία οφείλει να σας ενημερώνει δημοσιεύοντας τις νέες τιμές στην ιστοσελίδα της.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του τιμήματος της εκάστοτε συνδρομής δύναται να πραγματοποιηθεί είτε α) στο χώρου του γυμναστηρίου είτε β) διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας.

Η διαδικτυακή πληρωμή του τιμήματος διαδικασία πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται μέσω της συνεργαζόμενης τράπεζας «ALPHA BANK», με την οποία συνεργαζόμαστε. Αφορά το σύνολο των καρτών για τις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες της η ανωτέρω συνεργαζόμενη εταιρεία και ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, Diners, Discover.

Η διαδικασία της συναλλαγής λαμβάνει χώρα ως ακολούθως:

Ο καταναλωτής, αφού έχει συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, επιλέγοντας το πεδίο “ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ” μεταφέρεται στα διαθέσιμα πακέτα, όπου δύναται να επιλέξει το πακέτο συνδομής που επιθυμεί. Επιλέγοντας στην συνέχεια το πεδίο “ΑΓΟΡΑ” μεταφέρεται στο καλάθι του, όπου εμφανίζονται οι επιλεχθείσες προς αγορά υπηρεσίες και η συνολική αξία τους. Ακολούθως, επιλέγοντας το πεδίο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” μεταφέρεται στο χώρο τιμολόγησης της ιστοσελίδας μας όπου χρειάζεται να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την αγορά της συνδρομής στα αντίστοιχα πεδία α. ΟΝΟΜΑ, β. ΕΠΙΘΕΤΟ, γ. ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ, δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ε. ΠΟΛΗ, στ. Τ.Κ., ζ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ και η. E-MAIL. Έπειτα, και αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής και αποδεχθεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, μεταφέρεται αυτομάτως στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης της τράπεζας «ALPHA BANK», όπου χορηγεί τα στοιχεία της κάρτας που του ζητούνται .

Η κάρτα χρεώνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην συνδρομή ή υπηρεσία. Αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο καταναλωτής θα λάβει δύο ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail), ένα από την συνεργαζόμενη τράπεζα «ALPHA BANK» για τη χρέωση της κάρτας και ένα από την εταιρεία μας, εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της πληρωμής, με το οποίο θα του αποστέλλεται το σχετικό παραστατικό (απόδειξη) για την αγορασθείσα υπηρεσία.

Η κατά τα ανωτέρω συναφθείσα σύμβαση μεταξύ ημών, ως παρέχουσας τις υπηρεσίες Εταιρείας, και υμών, ως καταναλωτή τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της άνω διαδικασίας χρέωσης της κάρτας, που διενεργείται εξ΄ ολοκλήρου στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας «ALPHA BANK».

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πληρωμής εκκινεί η ενεργοποίηση της συνδρομής μέχρι την εκάστοτε ημερομηνία λήξης της (π.χ. ένα μήνα μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης).

Οι συνδρομές κατά τη λήξη τους, δεν ανανεώνονται με αυτόματη χρέωση της κάρτας. Αν το επιθυμεί ο καταναλωτής μπορεί να προχωρήσει σε αγορά νέας συνδρομής ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία.

Β) ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (PERSONAL & GROUP TRAINING)

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΗΜΑ

Η Εταιρεία εκτός από τα βασικά πακέτα συνδρομής προσφέρει υπηρεσίες personal training ενός ή δύο ατόμων. Η συμμετοχή στις εν λόγω υπηρεσίες είναι ανεξάρτητη από τη βασική συνδρομή στο γυμναστήριο. Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τους γυμναστές που αναλαμβάνουν τις άνω υπηρεσίες και να πληροφορηθείτε περισσότερα για το ως άνω πρόγραμμα, το οποίο θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο πεδίο “ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ” επιλέγοντας το πεδίο “PERSONAL TRAINING”.

Στο ίδιο ως άνω πεδίο της ιστοσελίδας με την ονομασία “ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ” μπορείτε να πληροφορηθείτε τις επιλογές των υπηρεσιών personal training, τις τιμές και τι περιλαμβάνουν.

ΙΙ. ΠΑΓΩΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Δικαίωμα «παγώματος» της συνδρομής, δηλαδή διακοπής χρήσης των υπηρεσιών του γυμναστηρίου και μεταφοράς του χρονικού διαστήματος παγώματος στη λήξη της συνδρομή, παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις της α) μηνιαίας και β) τριμηνιαίας συνδρομής.

Ειδικότερα, είναι δυνατό το πάγωμα της μηνιαίας συνδρομής για 4-7 ημέρες. Η συνδρομή εκκινείται ξανά αυτόματα με το πέρας των 4-7 ημερών. Αντίστοιχα, είναι δυνατό το πάγωμα της τριμηνιαίας συνδρομής για 7-14 ημέρες. Η συνδρομή εκκινείται ξανά αυτόματα με το πέρας των 7-14 ημερών. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ενημερώσει το μέλος για την εκ νέου εκκίνηση της συνδρομής.

Η διαδικασία παγώματος της συνδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο δια φυσικής παρουσίας στη γραμματεία (reception) του γυμναστηρίου.

III. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Eταιρεία μας έχει το δικαίωμα σε περίπτωση παραβίασης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της καθώς και σε περίπτωση παραβίασης κάποιου/κάποιων από τους όρους του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών όπως ενδεικτικώς αποτελεί και η περίπτωση εξάπλωσης πανδημίας και η συνακόλουθη αναστολή με απόφαση δημοσίας Αρχής της δραστηριότητας της Εταιρείας να καταγγείλει οποτεδήποτε μονομερώς και αζημίως την παρούσα σύμβαση.

IV. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.

V. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Εταιρεία και τα μέλη) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία.

Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη.

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

VI. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς την “EXCLUSIVE FITNESS PHILADELPHIA O.E.”, που εδρεύει στην Νέα Φιλαδέλφεια – Αττικής, οδός Πατριάρχου Κων/νου 12 και εκπροσωπείται νόμιμα (email: exclusivecrossfit@gmail.com):

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*) Όνομα καταναλωτή(-ών) Διεύθυνση καταναλωτή(-ών) Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί) Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Close

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials
About