Κλείστε θέση

Επιλέξτε το μάθημα που θέλετε να κλείσετε

* Δεν εμφανίζονται οι ώρες που έχουν συμπληρωθεί οι διαθέσιμες θέσεις.
* Πιθανές ακυρώσεις γίνονται δεκτές έως 1 ώρα πριν την έναρξη του μαθήματος.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων εδώ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00 - 11:00 Pilates10:00 - 11:00Spinning10:00 - 11:00Pilates10:00 - 11:00Pilates10:00 - 11:00
11:00 - 12:00 Yoga
Vinyasa
11:00 - 12:00
Yoga
Vinyasa
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
Pilates12:00 - 13:00
Spinning12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
Yoga
Hatha
18:30 - 19:30
Pilates19:30 - 20:30
Spinning19:30 - 20:30
Yoga
Ashtagna
20:30 - 22:00
Pilates18:00 - 19:00
Spinning18:00 - 19:00
Pilates18:00 - 19:00Yoga
Vinyasa
18:00 - 19:00
Pilates18:45 - 19:45
Spinning18:45 - 19:45
Yoga
Ashtanga
19:45 - 21:15
19:00 - 20:00 Yoga
Vinyasa
19:00 - 20:00
Spinning19:00 - 20:00Pilates19:00 - 20:00
20:00 - 21:00 Pilates20:00 - 21:00Pilates20:00 - 21:00Yoga
Hatha
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
Click on the class name to get additional info

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
11:00 - 12:00 Yoga
Vinyasa
11:00 - 12:00
Yoga
Vinyasa
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00 Yoga
Hatha
18:30 - 19:30
Yoga
Vinyasa
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00 Yoga
Vinyasa
19:00 - 20:00
Yoga
Ashtanga
19:45 - 21:15
20:00 - 21:00 Yoga
Ashtagna
20:30 - 22:00
Yoga
Hatha
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
Click on the class name to get additional info

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00 - 11:00 Pilates10:00 - 11:00Pilates10:00 - 11:00Pilates10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00 Pilates12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00 Pilates18:00 - 19:00Pilates18:00 - 19:00Pilates18:45 - 19:45
19:00 - 20:00 Pilates19:30 - 20:30Pilates19:00 - 20:00
20:00 - 21:00 Pilates20:00 - 21:00Pilates20:00 - 21:00
Click on the class name to get additional info

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00 - 11:00 Spinning10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00 Spinning12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00 Spinning18:00 - 19:00Spinning18:45 - 19:45
19:00 - 20:00 Spinning19:30 - 20:30Spinning19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
Click on the class name to get additional info

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ