Τι είναι

Η άσκηση με την μέθοδο Pilates έχει ως βάση την ενδυνάμωση, τη σταθερότητα καθώς και τον καλό έλεγχο του κορμού του σώματός μας. Αποτελείται από ασκήσεις ακριβείας με σκοπό να αυξήσουν την ελαστικότητα,  τη δύναμη και τη βελτίωση της στάσης του σώματος. Παράλληλα οδηγούν στην πρόληψη και αποκατάσταση πιθανών τραυματισμών.

Θέλετε να κλείσετε θέση;