Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00 - 11:00 Pilates
Mat Flow
10:00 - 11:00
Pilates
Mat Flow
10:00 - 11:00
Pilates
Mat Flow
10:00 - 11:00
Pilates
Mat Flow
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00 Yoga
Vinyasa Flow
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
Virtual Spinning18:00 - 18:45
Pilates
Mat Flow
18:00 - 19:00
Virtual Spinning18:00 - 18:45
Virtual Spinning18:00 - 18:45
Pilates
Strong
18:00 - 19:00
Virtual Spinning18:00 - 18:45
Pilates
Ring
18:00 - 19:00
HIIT18:00 - 19:00
19:00 - 20:00 Pilates
Mini Ball
19:00 - 20:00
Pilates
Thera Band
19:00 - 20:00
Abs and Legs19:00 - 20:00Yoga
Vinyasa Flow
19:00 - 20:00
Virtual Spinning19:00 - 19:45
Pilates
Ring
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
Virtual Spinning20:00 - 20:30
Yoga
Hatha Flow
20:00 - 21:00
Virtual Spinning20:30 - 21:00
Virtual Spinning20:00 - 20:30
Pilates
Ring
20:00 - 21:00
Virtual Spinning20:00 - 20:30
Virtual Spinning20:30 - 21:00
Virtual Spinning20:00 - 20:30
Pilates
Mini Ball
20:00 - 21:00
Virtual Spinning20:00 - 20:30
Click on the class name to get additional info

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
11:00 - 12:00 Yoga
Vinyasa Flow
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00 Yoga
Vinyasa Flow
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00 Yoga
Hatha Flow
20:00 - 21:00
Click on the class name to get additional info

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00 - 11:00 Pilates
Mat Flow
10:00 - 11:00
Pilates
Mat Flow
10:00 - 11:00
Pilates
Mat Flow
10:00 - 11:00
Pilates
Mat Flow
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00 Pilates
Mat Flow
18:00 - 19:00
Pilates
Strong
18:00 - 19:00
Pilates
Ring
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00 Pilates
Mini Ball
19:00 - 20:00
Pilates
Thera Band
19:00 - 20:00
Pilates
Ring
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00 Pilates
Ring
20:00 - 21:00
Pilates
Mini Ball
20:00 - 21:00
Click on the class name to get additional info

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
18:00 - 19:00 Virtual Spinning18:00 - 18:45Virtual Spinning18:00 - 18:45Virtual Spinning18:00 - 18:45Virtual Spinning18:00 - 18:45
19:00 - 20:00 Virtual Spinning19:00 - 19:45
20:00 - 21:00
Virtual Spinning20:00 - 20:30
Virtual Spinning20:30 - 21:00
Virtual Spinning20:00 - 20:30
Virtual Spinning20:00 - 20:30
Virtual Spinning20:30 - 21:00
Virtual Spinning20:00 - 20:30Virtual Spinning20:00 - 20:30
Click on the class name to get additional info

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
18:00 - 19:00 HIIT18:00 - 19:00
Click on the class name to get additional info

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
19:00 - 20:00 Abs and Legs19:00 - 20:00
Click on the class name to get additional info

ΤΕΤΑΡΤΗ