Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων

  • Small Group: Μηνιαία Συνδρομή 65€ 

Παρέχεται καθημερινή πρόσβαση στα προγράμματα του γυμναστηρίου,όπου είναι ολιγομελή 2-8 άτομα ανά μάθημα. Ο αθλούμενος διαθέτει απεριόριστες προπονήσεις από την έναρξη έως και τη λήξη της συνδρομής του. Όπως και συνεχόμενη, καθημερινή καθοδήγηση από τους προπονητές του γυμναστηρίου. Η έναρξη της συνδρομής ορίζεται από την ημέρα έναρξης προπονήσεων του αθλούμενου (όντας και ημέρα πληρωμής) και η λήξη της γίνεται 1 μήνα.

 

  • Μεμονωμένη προπόνηση: 8€

Παρέχεται πρόσβαση στα προγράμματα του γυμναστηρίου, τηρώντας τους κανόνες λειτουργίας και υγιεινής. Επιπλέον παρέχεται προγραμματισμός και επίβλεψη από τους προπονητές. Το κόστος της μεμονωμένης προπόνησης αναφέρεται σε μόνο ένα μάθημα επιλογής. 

 

  • Personal Training: 25€ ανά μάθημα / 240€ 12 μαθήματα

Παρέχεται ατομική αποκλειστικότητα από τους προπονητές του γυμναστηρίου. Το είδος προπόνησης (Yoga, Pilates, Spinning, Functional…) καθορίζεται σε συνεννόηση με τον προπονητή, όπως και οι ημέρες και ώρες πραγματοποίησης των προπονήσεων. Με βάση τις ανάγκες του κάθε αθλούμενου σχεδιάζεται εξατομικευμένος προγραμματισμός με στόχο την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

*τα μαθήματα ισχύουν για 5 εβδομάδες

 

  • Nutrition Plan (monthly basis) 25€

Παρέχεται εξατομικευμένο πρόγραμμα υγιεινής διατροφής. Έπειτα από την συλλογή και ανάλυση των απαραίτητων στοιχείων του αθλούμενου, ο καθηγητής-διατροφολόγος που συνεργάζεται με τα γυμναστήρια μας θα διαμορφώσει το απαραίτητο διατροφικό πλάνο για την επίτευξη των ανάλογων στόχων.


Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.